Isa antidepressantide kasutamine viljastamisperioodil ei ohusta järglase vaimset tervist

Eesti Arst

Eesti Arst

Depressioon on laialdaselt levinud haigusseisund ja antidepressante kasutatakse kogu maailmas üha rohkem. Vähe on andmeid antidepressantide mõjust sperma kvaliteedile ja sellest tulenevalt võimalikust ohust lapse enneaegsusele või vaimsetele võimetele.