Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse käsitlus pereõdedele

Liisa Leppik
Eeva-Liisa Piibeman

Eeva-Liisa Piibeman

eevaliisa@celsius.ee
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (edaspidi ATH) kuulub Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni kohaselt hüperkineetiliste häirete gruppi, mida iseloomustab varases lapseeas avalduv püsimatus, tähelpanuprobleemid ning raskesti suunatav käitumine (1).