Alates juunist saadaval Cosentyx® (sekukinumab) UnoReady® 300 mg N1 pen-süstel

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
SIA Novartis Baltics Eesti filiaal teatab, et alates juunist 2021 on saadaval Cosentyx (sekukinumab) UnoReady 300 mg N1 on uus pen-süstel, mis teeb patsiendile ravimi manustamise veelgi mugavamaks – patsient teeb kahe nahaaluse süste asemel ainult ühe nahaaluse süste.