Uuritakse psüühika- ja käitumishäiretega inimeste olukorda tööturul

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Sotsiaalministeerium soovib välja selgitada psüühika- ja käitumishäiretega inimeste peamiseid probleeme avatud tööturul, uurida nende põhjuseid ja pakkuda võimalikke lahendusi.