Raine Pilli: Eestis puudub süsteemne vaimse tervise käsitlus

Raine Pilli. Foto: Pärnu PM/Scanpix
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Paljude psüühikahäirete puhul on põhirõhk tegelikult mujal – mitte arstlikul ravil, vaid sotsiaalravil, nagu sotsiaalhoolekandemeetmed, töö kohandamine jms. Selle muutusega ei ole me Eesti riigis aga piisavalt hästi hakkama saanud ja seetõttu puudub meil süsteemne vaimse tervise käsitlus, leiab Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku juhataja Raine Pilli.