Millised võimalused annab ämmaemandusteenuse lisamine esmatasandile?

Dr Eve Kivistik. Foto: Mari Luud
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Aprilli alguses toimuval veebiseminaril lahatakse ämmaemandate ning esmatasandi meeskonna koostöövõimalusi. Perearstide vaadet tutvustab põgusalt perearst dr Eve Kivistik, pikemalt saab diskuteerida juba seminaril.

Milline on perearstide vaatenurk ämmaemandusteenustest perearsti- ja tervisekeskuste kontekstis?

Tervisekeskuses on ämmaemandusteenus  kohustuslik, nö tavaperearstikeskuses seda kohustust ei ole, aga võib teenust osutada. Sellest tulenevalt sõltubki, kes ja kuidas on töö korraldanud ja majandanud – tervisekeskustes on teemaga rohkem kokkupuudet, sest tervisekeskuse kontseptsioon nõuab nii füsioterapeutide, ämmaemandate kui koduõendusteenuseid.

Tavaperearstikeskustes on kokkupuudet vähem, näiteks vaid neil, kes teemast huvitatud. Meil Linnamõisa keskuses on teenus olemas, kuigi kohustust ei ole.

Isegi kui kohustust pole, siis milliseid  võimalusi see juurde annab või millised positiivsed küljed kaasnevad, nii arsti kui patsiendi jaoks?

Minu nägemuses on see ikkagi võimalus patsienti laiapõhjalisemalt käsitleda ning annab võimaluse teatud teemadega, näiteks mõne  günekoloogilise vaevusega, patsiendil kiiremini abi saada. Saame e-konsultatsiooniga günekoloogilt otse nõu küsida ning patsient ei jää pikkadesse järjekordadesse diagnoosi või ravi ootama. Seega patsiendile on see võimalus kindlasti kiirem, mugavam ja käepärasem. Minu jaoks arstina muutub töö huvitavamaks ja mitmekesisemaks.

Tõenäoliselt ka pereõdedel, kes on diplomeeritud ämmaemandad, ka neil on töö märksa mitmekesisem ja huvitavam – nad saavad lisaks nö tava pereõetööle teha iganädalast ämmaemanda vastuvõttu: jälgida raseduse kulgu ja loote arengut, nõustada sünnitusjärgseid naisi. Ämmaemandal on õigus välja kirjutada nii esmast kui ka korduvretsepti rasestumisvastaste vahendite ostmiseks.

Ideaalis näen, et pereõena töötab ämmaemandana lõpetanud õde, kes saab osaliselt ämmaemanda vastuvõttu teha, aga igapäevaselt teeb pereõe tööd. Ma ei ole teinud uuringut, millistes variatsioonides teenust Eestis osutatakse, kuid mõned keskused, kellelt olen kogemust uurinud, on just läinud seda teed, et võtnud pereõena tööle ämmaemanda, kes teeb lisaks ka ämmaemanda tööd. Kindlasti sõltub siin töökorraldus ka keskuse suurusest – kui nimistuid on palju, jagub ämmaemandale ka täiskohaga tööd.

Kuidas teie keskuses on töö korraldatud?

Meil on hetkel kaks ämmaemanda koodiga pereõde, kellest üks töötab täis- ja teine osakoormusega. Kolmas õde on hetkel lapsepuhkusel. Nemad siis korraldavad oma töö selliselt, et kord nädalas oleks ka ämmaemanda vastuvõtt. Eks viimane aasta ole olnud nii keeruline, et siin on raske ideaalvariandist rääkida, COVID on plaanilise tegevuse pea peale keeranud.

Hea näitena saab tuua Laagri tervisekeskuse, kus tegevused on hästi korraldatud, ämmaemandusteenus on sisse töötatud ja  isegi praeguse eriolukorra ajal hästi toimiv.

Kas on teenuseid, mida õed praegu osutavad, kuid võiksid olla ämmaemandateenuse koodidega?

Retseptiõigusega õed saavad ka praegu kontratseptiivide kordusretsepte väljastada, seda võiks teha ämmaemand. Näiteks saab korraldada nii, et vastavad retseptisoovid lähevad ämmaemandale, kes nendega päeva jooksul tegeleb – vaatab ka üle, kas patsient on vastuvõtul käinud, kas vastava kontratseptiiviga on ohutu jätkata, nõustab kasutamise osas.  Esmaste kontratseptiivide retseptide väljastamise puhul kutsub patsiendi vastuvõtule, hindab riskid, alustab kontratseptiividega ning jälgib patsienti.

 

Vaadates tulevikku, siis milline võiks tulevikuvisioon olla perearsti vaates, kuidas ämmaemand esmatasandile sobitub?

Pigem peaks teenust esmatasandil rohkem osutama, see on mugavam ja kuluefektiivsem. Nii reproduktiivkäitumine, mis puudutab kontratseptiive kui ka raseduse jälgimine võiks esmatasandil olla ämmaemanda jälgimisel. Siinjuures  me ei räägi riskirasedusest.  Kui tekivad riskid või erisused, saab konsulteerida ja suunata eriarstile.

Patsiendi jaoks on esmatasandi keskuse kättesaamine mugavam ja teekond juba tuttav. Oluline on ka järjepidevus, sest sünnitusjärgselt jääb patsient keskusesse jälgimisele ning kõik raseduse eripärad, nt gestatsioonidiabeet, on perearstikeskuses edaspidi paremini jälgitavad. Esmatasandikeskuse ämmaemandusteenus raseduse jälgimisel on eriti oluline maakonnatasandil. Linnades on teenuse kättesaadavus parem, kuna haiglate juures on raseduskeskused.

Iga keskus peab ämmaemandusteenuse pakkumiseks oma parima lahenduse leidma, oma meeskonnas tegevused läbi rääkima ning aja jooksul paika saama. Usun, et patsientide suhtumine on nooremates põlvkondades muutunud ning teenus muutub esmatasandil aina populaarsemaks. Emakakaelavähi sõeluuringu laienemine esmatasandile annab meie ämmaemandatele võimaluse tegeleda vastavate vanuserühmadega, et tõsta sõeluuringus osalejate hõlmatust.

 

Ämmaemandatele ja esmatasandi meeskonnale suunatud veebiseminar „Ämmaemand esmatasandil – koostöö ja partnerlus“ toimub 6. aprillil. Lisainfo ja registreerumine: https://www.med24.ee/koolituskalender/veebiseminar-%C3%A4mmaemand-esmatasandil-koost%C3%B6%C3%B6-ja-partnerlus

 

 

Jaga