Eesti Proviisorite Koja konverents "Millist apteegireformi me tahame?"

28. septembril toimus Strand SPA & Konverentsihotellis Eesti Proviisorite Koja konverents "Millist apteegireformi me tahame?". 

Apteekrite konverents tõi kokku erinevad osapooled. Koos arutleti ja analüüsiti, milline on apteekrite erialane unikaalne panus Eesti tervishoiukorralduses.

Apteegireform on osapoolte vahel vastakaid tundeid tekitanud selle päevakorda tõusmise esimestest hetkedest. Apteekrite jaoks olulistel teemadel rääkisid eelkõige eriala inimesed. 28. septembril toimuval konverentsil oli kesksel kohal tervishoiukorralduslikud ja erialased küsimused, mille jõustumiseks on vaja apteekrite seisukohta.

Fookuses olid ka proviisoriõppe arengu teemad ja esmatasandi koostöö küsimused.

Korraldaja: Eesti Proviisorite Koda, Eesti Apteekrite Liit, Celsius Healthcare
Sihtrühm: hambaarst, proviisor
Hinnanguline ajakulu: 4,5 tundi

Teemad:

Hetkeolukord proviisori silmade läbi - Ülle Rebane

Apteekrite roll Skandinaavia maades - Elina Aaltonen

Juriidika õppetunnid. Millises seadusruumis küpseb apteegireformi ettevalmistus? - Birgit Aasa

Riigikohtu lahendid - Villy Lopman

Proviisoriõppe arengud. MUR (Medicines Use Review ehk ravimite kasutamise analüüs), kliinilise farmaatsia õpetamise vajadus - Daisy Volmer

Juhtumipõhisus vs juhtumianalüüsid ravimnõustamises, koostöö, MUR - Ruth Kalda

Ravimitootjate vaade teemale - Riho Tapfer