Perifeerse veeni punktsioon ja kanüleerimine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrissePerifeerse veeni punktsioon ja kanüleerimine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)10-04-2024 00:00truePerifeerse veeni punktsioon ja kanüleerimine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* õed, ämmaemandad. Koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele ...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: K, 10. Aprill 2024
Osalemistasu: 75,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: õed, ämmaemandad. Koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele (õed, ämmaemandad), kes tegelevad veenivere võtmisega analüüsideks ja perifeerse veenikanüüli paigaldamisega.  
Maht: 7 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised ja oskused teostada protseduuri patsienti kahjustamata.


Nõuded õpingute alustamiseks: õe või ämmaemanda õppekava läbinud isik, auditoorsele õppele pääsemiseks tuleb tutvuda iseseisvalt õppematerjalidega ning läbida test vähemalt 17 punktiga. Testi on võimalik teha kolm korda. 
Õppekavarühm: õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: miniloeng, juhitud vestlus, arutelud, simulatsioon ülesanded ja kogemuste vahetus
Õppematerjalide loend: 
Beecham, G.,B., Tackling, G. (2023) Peripheral Line Plasment. StatPearls Publishing

WHO, (2015). My 5 Moments for Hand Hygiene. Focu on caring for a patient with a peripheral venous catheter.

 EFLM-COLABIOCLI ühissoovitused veenivere võtmiseks. (2018). Versioon 1.1.

WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy. (2010)

Teemad

Auditoorne töö ( 2 akadeemilist tundi)

 • Anatoomia:
 • südame ja veresoonkond
 • närvisüsteem
 • naha ehitus
 • tugi- ja liikumiselundkond
 • A- ja antiseptika
 • Veenivere võtmise standard
 • Perifeerse veenikanüüli paigaldamise juhend
 • Protseduurist põhjustatud riskid ja tüsistused ning nende vältimine

Praktiline töö ( 3 akadeemilist tundi) teostatakse mulaažil

 • Veeniverevõtmine
 • Perifeerse veenikanüüli paigaldamine

Iseseisev töö (2 akadeemilist tundi)

 • Iseseisev tutvumine õppematerjaliga. Test.

Õpiväljundid

 • Teostab protseduuri vastavalt standardile ja juhisele;
 • Väldib protseduurist põhjustatud riske ja tüsistusi.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: test iseseisvalt läbi töötatud materjalile. Demonstratsioon.

Hindamiskriteerium: Õppija on tutvunud õppematerjaliga ja teinud testi vähemalt 17-le punktile. Õppija teostab iseseisvalt ja vastavalt standardile veeni punktsiooni veenivere võtmiseks ja paigaldab perifeerse veenikanüüli.
Kirjeldab veeni punkteerimisel tekkida võivaid tüsistusi ja rakendab ennetavaid võtteid tüsistuste vältimiseks.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 8 auditoorses tunnis ning sooritanud positiivsele tulemusele kõik hindamismeetodid. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub kaasaegses õppeklassis, mis aitab kaasa õpiväljundite saavutamisele. Praktikaks vajalikud vahendid ja sobiva ruumi tagab koolitaja.
 

Koolitaja

Anneli PärnTervishoiualane kõrgharidus, pikaaegne töö- ja koolituskogemus õe ja bioanalüütikuna.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN