Peep Laanmets: 2015 oli kardioloogias arengute aasta

Foto: Julia-Maria Linna
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Kuigi 2015. aastasse jäävad märgilised arengud, näiteks kokkulepped e-konsultatsiooniga alustamiseks, esimene südamesiirdamine, TAVI programmi käivitamine ning aparatuuri paranemine, pole kadunud küsimused meditsiini rahastuse kohta. Raha ümberjagamine ei saa tulla eriala arvelt, mille alla kuuluvad haigused moodustavad üle poolte surmajuhtudest, leiab Eesti Kardioloogide Seltsi (EKS) president Peep Laanmets.