ITK otsib SÜDAMEKESKUSE JUHTIVARSTI!

Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskus on üks kolmest suuremast kardioloogilisest keskusest Eestis. Meie südamekeskus tegutseb alates 2009. aastast ja praegu töötab siin 101 töötajat. Südamekeskuses on 3 osakonda: ambulatoorne kardioloogia (kardioloogia polikliinik), kardioloogia statsionaar ja funktsionaaldiagnostika (FD) osakond. Aastas ravitakse meie statsionaaris üle 2500 patsiendi, meie polikliinikut külastab ligi 20 000 patsienti ja meie FD osakonnas tehakse üle 36 000 uuringu. IT Südamekeskuses tehakse nii transtorakaalset kui söögitorukaudset ehhokardiograafiat, koormusteste veloergomeetriga ja liikuval käigurajal, kallutusteste ja ööpäevaseid monitooringuid EKG ja vererõhu hindamiseks. FD osakond pakub teenuseid ambulatoorsetele ja statsionaarsetele patsientidele tihedas keskuste-üleses koostöös. Südamekeskuse koostööpartneriks  kardioloogiliste interventsioonide teostamiseks on angiograafia osakond, kus tehakse aastas umbes 1000 selektiivset koronaarganiograafiat ja ligi 500 perkutaanset koronaarinterventsiooni (PKI). Oleme üks Eesti kolmest haiglast, kus tehakse koronaarinterventsioone 365 päeval aastas ööpäevaringselt ja seega oleme ägedat infarkt raviv haigla.  Rütmihäirete raviks paigaldatakse ITK Südamekeskuses südamestimulaatoreid. Teeme väga tihedalt koostööd ITK radioloogidega ka mitteinvasiivse piltdiagnostika vallas, nii müokardi perfusiooni kui struktuursete haiguste hindamiseks. Südamekeskus on üle vabariigi tuntust kogunud kabinettidega virvendusarütmia ja südamepuudulikkusega patsientide jälgimiseks, mis avati esimesena Eesti. Lisaks korraldame perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientide uuringuid, jälgimist ja ravi. Viimastel aastatel on Südamekeskus alustanud aktiivset koostööd geneetikutega. Oleme perearstide suurim ambulatoorse kardioloogilise teenuse partner Harjumaal. Meie olevik on kardioloogilise patsiendi kaasaegne ja kompleksne käsitlus Südamekeskuses ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Meie perspektiiv on kardioloogiliste teenuste arendamine ja multidistsiplinaarse käsitluse laiendamine kardiovaskulaarhaiguste ravis.