WHO: nakatumine leetritesse tõuseb kogu Euroopas

Foto: iStock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Kiire reageerimine leetrite puhangule on kriitilise tähtsusega, kuna käesoleva aasta juhtude arv ületab tõenäoliselt peagi 2023. aasta oma.