Tervisekogukonna kärajad: kaugteenused on tulnud selleks, et jääda

Foto: Geir Stint
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Teadus- ja ärilinnakusse Tehnopol kogunenud tervishoiuga seotud osapoolte esindajad arutasid kaugteenuste valu ja võlu üle. Ühiselt tõdeti, et kevadine koroonakriis on andnud teenuste arendamiseks ja kasutuselevõtuks suure tõuke.