Riigikohus täpsustas patsiendisaladuse ulatust kuritegude uurimisel

Foto: riigikohus
Made Maria Laas

Made Maria Laas

med24@med24.ee

Riigikohus rõhutas oma aprilli alguse otsuses, et tervishoiutöötaja tohib avaldada patsiendilt saadud andmeid kuriteo toimepanemise kohta vaid väga erandlikel juhtudel – näiteks kui patsient annab selleks ise nõusoleku, jätkuvalt on ohus inimeste elu ja tervis või laps on langenud väärkohtlemise ohvriks.