Heidi Alasepp: kui saan tervise valdkonna jaoks keerulisel ajal panustada, pole veenda vaja

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Septembrist sotsiaalministeeriumi terviseala asekantselerina tööd alustav Heidi Alasepp rääkis Med24-le oma nägemusest uude ametisse asudes.