Apteekrite ühendused soovivad proviisoriõppe kohtade arvu suurendamist

TÜ farmaatsiatudengid. Foto: TÜ
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Eesti apteekrite ühendused tegid sotsiaalministeeriumile ettepaneku suurendada Tartu Ülikooli proviisoriõppes olevate õppekohtade arvu praeguselt 36-lt 48-le õppekohale.