Aktiivsus-tähelepanuhäire ravimeid müüdi tehnilise vea tõttu soodushinnaga

Made Maria Laas

Made Maria Laas

med24@med24.ee

Vähem kui kaks nädalat pärast seda, kui õiguskantsler hindas põhiseadusega vastuolus olevaks, et ATH-ravimid pole kõigile täiskasvanutele ühesuguse allahindlusega, hakkasid ootamatult kümnete inimeste ravimid apteegis vähem maksma.