Nintedaniib – üks ravim, kaks näidustust

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Nintedaniib on türosiinkinaasi inhibiitor, mis võtab sihikule vaskulaar-endoteliaalse kasvufaktori retseptori (VEGFR), fibroblastide kasvufaktori retseptori (FGFR) ja trombotsüütidega seotud kasvufaktori retseptori (PDGFR). Nintedaniibi kasutamiseks on kaks näidustust, kusjuures kummagi näidustuse korral kasutatakse erinevaid raviminimesid.