Kortikosteroididest on kasu kõrgete põletikunäitajatega olmepneumoonia ravis

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Kolmes Hispaania ülikoolihaiglas läbi viidud randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus leiti, et kortikosteroidid aitavad vähendada ravi ebaõnnestumist raske olmepneumooniaga hospitaliseeritud patsientidel, kellel on kõrge põletikunäitajate aktiivsus veres.