Doktoritöö: Eestis on TB ja M/XDR-TB kõrge haigestumus tihedalt seotud HIV-infektsiooniga

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
31. mail 2013 kaitseb Kai Blöndal filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks esitatud väitekirja "Tuberkuloos Eestis rõhuasetusega ravimresistentsele tuberkuloosile: koguhaigestumus, korduvhaigestumus ja suremus".