Üleilmse vaatlusuuringu kohaselt tajuvad nooremad KOKi-patsiendid oma haiguskoormust suuremana

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Ajakirjas COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease avaldati tulemused üleilmse vaatlusuuringu kohta, milles osales 1375 vähemalt 45 aasta vanust kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsienti 11 riigist. Uuringu tulemuste kohaselt avaldab KOKi põdemine patsientidele olulist kehalist ja psühhosotsiaalset mõju, iseäranis vanuses 45–54 aastat. Võrreldes üle 65 aasta vanuste patsientide rühmaga väitsid noorema vanuserühma patsiendid sagedamini, et KOKil on suurem mõju nende heaolule ja igapäevastele tegevustele, samuti tuli noorematel patsientidel sagedamini kohandada oma tegevusi haiguse sümptomaatikast lähtudes. Vaatlusuuringust nähtus, et KOKi-haigetel on olulisel määral rahuldamata hariduslikud ja elukvaliteediga seotud vajadused. Iseäranis väljendus see KOKi-patsientide nooremas rühmas.