Vanematevahelise tüli pealtnägemine võib põhjustada hilisemaid vaimse tervise probleeme

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
NEW YORK (Reuters Health). Uuringud viitavad, et teineteise suhtes vägivaldselt käituvate vanematega kodus üles kasvanud lastel on täiskasvanueas suurem depressiooni, käitumishäirete ja alkoholisõltuvuse tekkeoht sõltumata sellest, kas neil on olnud kokkupuudet muu koduvägivalla või muude psühhosotsiaalsete stressoritega.