Psühhoosiepisoodi kogenud inimene vajab integratiivravi ja toetust läbi elu

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Esmase psühhoosiepisoodi käsitlus ei saa ega tohi lõppeda peale teist haigusaastat, vaid see peab jätkuma palju pikemalt, tõenäoliselt kogu patsiendi elu, rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsoo.