Tervisekassa tahab õigust perearstita jäänud nimistu patsiente ümber tõsta

Rain Laane. Foto: Helin Loik-Tomson
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tervisekassa tahab õigust määrata inimesele uus perearst ilma patsiendi enda nõusolekuta või tagada talle teenuse saamine muul viisil, kui nimistule ei leita perearsti ega asendajat.