Haigekassa esmatasandi tervishoiuteenuste loetellu lisanduvad uued raviteenused

Külli Friedemann. Foto: Eesti Haigekassa
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Alates 1. jaanuarist on haigekassa planeerinud esmatasandi tervishoiuteenustesse mitu muudatust, millega parandatakse perearstiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Üks peamine muudatus on perearstidele kõnekeskuse teenus, mis lihtsustab patsiendi suhtlust oma perearstiga.