DISKUSSIOON | Lootust on, et arstide ja apteekrite suhtlusvõimalused paranevad

Foto: Helin Loik-Tomson.
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tallinna Perearstide Seltsi kevadkonverentsi diskussiooni osas räägiti arsti ja apteekri vahelise info jagamise probleemidest.