Anni Hanst: oluline on osata ennast samastada patsiendiga

Anni Hanst. Foto: Helin Loik-Tomson
Mirjam Esperk

Mirjam Esperk

mirjam@celsius.ee
Kivimäe Perearstikeskuses töötaval pereõel Anni Hanstil tegemisi jagub – lisaks pereõe ametile kuulub ta ka Eesti Pereõdede Ühingusse ja panustab ühingu tegemistesse ka juhatuse liikmena. Ta tutvustab, et ühingu üks peamistest suundadest on pereõe mõiste ühtlustamine – et arusaamad sellest, kes on pereõde ja millised on tema tööülesanded, oleksid kõikjal samad.