CABOMETYX (kabosantiniib) sai Eestis 100% soodustuse kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomi (RCC) raviks teises reas

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Ravimi väljakirjutamisõigus on onkoloogil IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi (C64) teise rea ravimina pärast esimese rea sunitiniib-või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine kabosantiniibiga on hinnatud konsiiliumi poolt vastavaks järgmistele kriteeriumitele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning kellel mitte enam kui kolme ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.