Liitium ei aeglusta amüotroofilise lateraalskleroosi progresseerumist

Massachusettsi üldhaigla
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
NEW YORK (Reuters Health). Ajakirja Lancet Neurology võrgunumbris teatasid uurijad, et liitium ei lükanud edasi amüotroofilise lateraalskleroosi (ALS) progresseerumist randomiseeritud platseebokontrollitud uuringus.