Tulemused infarktiregistrist: patsientide haiglaeelne viivitus esmase meditsiinilise kontaktini on liiga pikk

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Kuigi invasiivse ravitaktika kättesaadavus ägeda müokardiinfarkti haigetel üle Eesti on paranenud, esineb endiselt puudujääke ravimite ambulatoorsetes ravisoovitustes. Samuti on suur probleem patsientide haiglaeelne viivitus esmase meditsiinilise kontaktini, toob Müokardiinfarktiregistri teadusnõukogu esimees dr Tiia Ainla välja registri tulemustest.