Kaks uuringut antihüpertensiivse ravi ja kukkumiste kohta eakatel

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Esimene uuring kanti ette Ameerika Hüpertensiooniühingu aastakonverentsil. Analüüsiti üle 90 000 Medicare ravikindlustusega kaetud patsienti keskmise vanusega 81 aastat (standardhälve 8 aastat; 76% naised), kes olid pöördunud kukkumise tagajärjel tekkinud trauma tõttu.