Lembit Rägo: kogume terviseandmeid, kuid ei oska neist täit kasu saada

Foto: André Altjõe
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Tallinnas toimunud Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee esindajate kohtumisel arutati, kuidas ravimite kasutamisega seotud riske vähendada ning selleks ette võetud tegevuste efektiivsust hinnata. Rahvusvahelise Meditsiiniteaduste Organisatsioonide Nõukogu (CIOMS) peasekretär Lembit Rägo rõhutas intervjuus Med24-le elektrooniliste andmebaaside olulisust patsientide ohutuse tagamisel.