Valminud on MedDRA andmebaasi eestikeelne versioon

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Koostöös Ravimiametiga on valminud MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) andmebaasi eestikeelne versioon, mis võimaldab ühtlustada ravimiandmeid eri riikides.