Tervishoiuvaldkonna töötajad sõlmisid kollektiivlepingu

Jaan Sütt. Foto: Terje Lepp
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
28. aprillil sõlmisid tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud riikliku lepitaja ettepaneku alusel üleriigilise kollektiivlepingu aastateks 2021–2022.