Tartu Ülikooli teadlased uurivad, kuidas välistegurid mõjutavad immuunvahendatud haiguste teket

Tartu Ülikool
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Koroonaviiruse kõrval ei saa ühtegi teist meditsiiniprobleemi tähelepanuta jätta, rõhutas Tartu Ülikooli immunoloogia professor Raivo Uibo, kelle poolt juhitav teadusgrupp annab Horisont 2020 suurprojekti HEDIMED kaudu oma panuse immuunvahendatud haiguste tekke uurimisse.