Riigikontroll kaalub e-tervise järelauditi tegemist

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Riigikontroll seirab eriti tähelepanelikult, millised on tegevused e-tervise valdkonnas, et teha vajadusel järelaudit.