Riigikohus jättis vaktsineerimata kaitseväelase õiguskaitse taotluse rahuldamata

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Riigikohus arutas ühe kaitseväelase esialgse õiguskaitse taotlust teenistusest vabastamise vastu, kuid jättis selle rahuldamata, sest kaebuse eduväljavaated on pigem väikesed ja riigikaitseline huvi on kaalukam.