Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis omastehooldajate koormust vähendava eelnõu suurde saali

Foto: Scanpix/Sander Ilvest
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Uue eelnõuga jätkatakse hooldusreformi elluviimist ja omastehooldajate koormuse vähendamist.