Paratsetamooli tarvitamine raseduse ajal ei suurenda autismi, ATH ega vaimse arengu mahajäämuse riski

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Mitmed varasemad uuringud viitavad, et paratsetamooli kasutamine raseduse ajal võib suurendada närvisüsteemi arenguprobleemide esinemise tõenäosust lastel.