Omavalitsuste rahvatervishoiu valdkonna tegevustes on üha enam süsteemsust

Foto: Pixabay
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
2023. aasta sügisel tegi Tervise Arengu Instituut (TAI) Eesti kohalike oma­valit­suste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervishoiu ning turvalisuse valdkondade juhtimise ja arendamise seisu.