Mikrobioota olulisus ja kasutusvõimalused meditsiinis

Kertu Liis Krigul
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Kui vaadata mikrobioomiuuringute tulevikku, siis võib eeldada, et need on saamas väga oluliseks osaks inimese tervise uuringutes.