Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks kandideerivad Ruth Kalda ja Külli Kingo

Tartu Ülikool
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Dekaanide valimiseks moodustatud komisjon registreeris Tartu Ülikooli nelja valdkonna dekaanikandidaadid.