Marko Murruste kaitses doktoritööd: prospektiivne uuring kroonilise pankreatiidi kirurgilise ravi lähi- ja kaugtulemustest

Marko Murruste. Foto: Andres Tennus
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Esmaspäeval kaitses Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku vanemarst-õppejõud Marko Murruste filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja “Short- and long-term outcomes of surgical management of chronic pancreatitis“ („Prospektiivne uuring kroonilise pankreatiidi kirurgilise ravi lähi- ja kaugtulemustest“).