Koroonaviiruse sisaldus reovees on püsinud stabiilne

Reoveeseire tulemused 23.-30.aprillil. Tartu Ülikool
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tartu Ülikooli juhitava reoveeseireuuringu värsked tulemused näitavad, et koroonaviiruse sisaldus reovees püsib viimaste nädalate võrdluses üsna stabiilne. Viirusesisalduse üldise tagasihoidliku vähenemistempo juures paistab silma Harjumaa, kus on kahanemine toimunud teiste maakondadega võrreldes veidi kiiremini.