Euroopa Ravimiamet peab võimalikuks seost Jansseni vaktsiini ja trombotsütopeeniaga tromboosi vahel

Foto: Scanpix/ROB ENGELAAR
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Euroopa Ravimiameti (EMA) ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC) jõudis järeldusele, et COVID-19 Vaccine Jansseni tooteteabesse ja pakendi infolehte tuleb lisada hoiatus trombotsütopeeniaga tromboosi kohta. PRAC leidis, et trombotsütopeeniaga tromboos tuleb loetleda vaktsiini väga harva esineva kõrvaltoimena.