ETTEPANEK | Tulevikus võiks ka haiguslehe ajal osaliselt töötada

Made Maria Laas

Made Maria Laas

med24@med24.ee
Sotsiaalministeerium teeb ettepaneku töötada välja süsteem, mis võimaldaks kahest kuust pikema haiguslehe ajal osalise koormuse või kergemate tööülesannetega töötamist jätkata.