EMA kiitis heaks Moderna tõhustusdoosi vähemalt 18-aastastele

Foto: Pixabay
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Euroopa Ravimiameti (EMA) Inimravimite Komitee (CHMP) jõudis järeldusele, et COVID-19 vaktsiini Spikevax (Moderna) tõhustusannusete kasutamist võib kaaluda 18-aastastel ja vanematel inimestel.