EMA hindab COVID-19 suukaudseid ravimeid

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Euroopa Ravimiametile (EMA) on esitatud ühe suu kaudu manustatava ravimi, Lagevrio (molnupiraviir), müügiloa taotlus. Peale selle on Euroopa Ravimiamet algatanud suu kaudu manustatava ravimi, Paxlovidi (PF-07321332 ja ritonaviir), andmete varasema hindamise juhuks, kui liikmesriigid soovivad seda ravimit ilma müügiloata kasutada.