Eesti haiglad hakkavad vägivalla ohvreid aitama uuel moel

Ida-Viru keskhaigla.
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Kuriteoohvrite paremaks kaitseks töötas justiitsministeerium koos Euroopa ohvriabi ühendusega välja väärkohtlemise kehakaardi. See aitab tervishoiutöötajail pakkuda ohvritele tuge, suunata neid tugiteenustele ja fikseerida ning talletada tõendeid kannatanute kaitseks.