2019. aastal diagnoositi Eestis 8907 vähi esmasjuhtu

Foto: Shutterstock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tervise Arengu Instituudi (TAI) hallatava vähiregistri andmetel diagnoositi 2019. aastal 8907 vähi esmasjuhtu, neist meestel 4439 ja naistel 4468. Seda on praeguse seisuga 59 juhu võrra vähem kui 2018. aastal, kuid vähijuhtude arve täpsustatakse veel ka järgnevatel aastatel – 2019. aastal kinnitust leidnud vähijuhtude arv võib veel suureneda.