Teadlikkus uroloogiast on kogu Euroopas murettekitavalt väike

Kristo Ausmees
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Juulis ja septembris 2018 viidi läbi Euroopa uroloogide seltsi (EAU) algatusel Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Ühendkuningriikides uuring hindamaks elanikkonna teadmisi mitmesuguste uroloogiliste haigusseisundite kohta. Uuringu kokkuvõte kinnitab, et paraku on Euroopas teadlikkus uroloogilistest haigustest ning uroloogidest üldse murettekitavalt väike. Seetõttu on käesoleva aasta 24.-28. septembrini toimuva üleeuroopalise uroloogianädala eesmärgiks inimeste teadlikkuse tõstmine uroloogiateemadel.